Στο φως το θέατρο της Αρχαίας Θουρίας στη Μεσσηνία. Ανακαλύφθηκαν ορχήστρα, κερκίδες και εδώλια

Στο φως ήρθε μεγάλο μέρος του αρχαίου θεάτρου Θουρίας, το οποίο ανακαλύφθηκε πέρυσι κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Ελληνικά» της αρχαίας Θουρίας και έφερε στο φως ολόκληρη την περίμετρο της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου, η διάμετρος της οποίας είναι 16,30μ.
Η Θουρία ήταν αρχαία πόλη της Μεσσηνίας, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, καθώς ήταν η σημαντικότερη πόλη της δυτικής Μεσσηνίας και η δεύτερη σε δύναμη πόλη μετά τη Μεσσήνη.

Ο αγωγός των ομβρίων που περιτρέχει την ορχήστρα

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν έναν αγωγός των ομβρίων που περιτρέχει την ορχήστρα καθώς και η πρώτη σειρά των εδωλίων τα οποία βρίσκονται αδιατάρακτα στη θέση τους.
Πίσω από την πρώτη σειρά των εδωλίων εμφανίστηκε το κατώτερο μέρος του κοίλου όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός πεσμένων αρχιτεκτονικών μελών από τις υπερκείμενες κερκίδες, μεταξύ των οποίων πολλά τμήματα ακέραιων εδωλίων.

Στην νότια (δεξιά) πλευρά του κοίλου σώζονται συνολικά πέντε βαθμίδες των κερκίδων με μεγάλο μέρος των εδωλίων στη θέση τους.

πέντε βαθμίδες των κερκίδων με μεγάλο μέρος των εδωλίων στη θέση τους

Αποκαλύφθηκε επίσης τμήμα της νότιας (δεξιάς) παρόδου του θεάτρου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανακάλυψη τμήματος της σκηνοθήκης, στη βόρεια εξωτερική πλευρά του θεάτρου, όπου ήλθαν στο φως τρεις παράλληλες λίθινες αύλακες για την υποδοχή των τροχών της κινητής σκηνής (αρχ.πήγμα).

Τμήμα της σκηνοθήκης

Η συνολική έκταση του έως σήμερα ανεσκαμμένου χώρου είναι 51,25μ από Β-Ν και 28,20μ. από Α-Δ.
Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας,  με τη διεύθυνση της ε.τ. Εφόρου Αρχ/των Δρος Ξένης Αραπογιάννη.

 

 

Ένοχοι και Αθώοι
 
 
 

Στην ίδια κατηγορία

 
 
 
 

Δείτε επίσης...

 
 
 
 
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια