Όλα τα posts με ετικέτα μπαρμπα-Γιώργης Διονυσιώτης

Τα τελευταία πλατάνια ξυλεύτηκαν στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Περισσότερα