Όλα τα posts με ετικέτα βασιλιάς καρνάβαλος

«Η ευθυμία είναι δύναμις την οποίαν όλοι παραγνωρίζομεν. Η σκυθρωπότης είναι προσωπείον βλακείας» . Περισσότερα