Οι 8.000 πήλινοι στρατιώτες και αξιωματικοί στο μαυσωλείο του αυτοκράτορα που ολοκλήρωσε το Σινικό Τείχος. Έχουν ύψος πάνω από 1.80 και τα έφτιαξαν 700 χιλιάδες τεχνίτες

8.000 στρατιώτες, 130 άρματα με 520 άλογα και 150 άλογα ιππικού υπαλλήλων, ακροβάτες και μουσικοί