Ο άγγλος πρέσβης που ταπείνωσε τον Χ. Τρικούπη και την ελληνική χωροφυλακή στην πλατεία Συντάγματος. “Επεισόδιο Νίκολσον”, μια ιστορία εθνικής ντροπής και ακραίας βρετανικής αλαζονείας

Χωροφύλακας: «Δεν περνάς σου λέω ουρέ ζαγάρ’..»