Ποιος ήταν ο κόμης Δράκουλας. Έψηνε τους κλέφτες, ανασκολόπιζε τους στασιαστές, έκαιγε τους φτωχούς για να εξαλείψει τη φτώχια!

Οι βάρβαρες τακτικές του Βλάχου ηγεμόνα για την καταπολέμηση της αστυφιλίας, της φτώχειας και της εγκληματικότητας.