γραμματική

Ειδήσεις, Θέματα και Αφιερώματα για την κατηγορία γραμματική από τη Μηχανή του Χρόνου

Στο πλαίσιο ή στα πλαίσια; Τον επικεφαλή ή τον επικεφαλής; Τα δέκα συνηθέστερα γραμματικά, συντακτικά ή εκφραστικά λάθη της ελληνικής γλώσσας

Στο πλαίσιο ή στα πλαίσια; Τον επικεφαλή ή τον επικεφαλής; Τα δέκα συνηθέστερα γραμματικά, συντακτικά ή εκφραστικά λάθη της ελληνικής γλώσσας

Στο πλαίσιο ή στα πλαίσια; Τον επικεφαλή ή τον επικεφαλής; Πότε η λέξη «λάθος» είναι λάθος; Κατά τον γραπτό ή προφορικό λόγο συνηθίζεται να υποκύπτουμε σε ορισμένα γραμματικά, συντακτικά ή και εκφραστικά λάθη. Παρουσιάζονται τα δέκα συνηθέστερα:  Λάθος #1: Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν Το σωστό: Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν Γιατί: Το «όσοι» είναι υποκείμενο στην […]

close menu