Από σήμερα το ισχυρότερο κύμα καύσωνα. Μέτρα σε σχολεία, τηλεργασία, περιορισμοί στο delivery. Τι ισχύει αναλυτικά

Από σήμερα το ισχυρότερο κύμα καύσωνα. Μέτρα σε σχολεία, τηλεργασία, περιορισμοί στο delivery. Τι ισχύει αναλυτικά

Το κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού άπαντες.

Λόγω των συνθηκών αυτών, δήμοι και περιφερειακές αρχές σε όλη τη χώρα προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ παράλληλα το Δημόσιο εφαρμόζει τηλεργασία. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, ενδέχεται τα μέτρα να επεκταθούν μέχρι και την Παρασκευή

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπονται μέτρα προστασίας υπέρ της υγείας των δημόσιων υπαλλήλων, είτε αυτοί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είτε όχι.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται α) η χρήση της τηλεργασίας ή β) η χρήση ειδικής άδειας ή γ) το ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης.

Από την άλλη, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε ειδικές οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση. Οι νέες οδηγίες απευθύνονται σε όλους τους εργοδότες και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για διάφορους κλάδους, όπως ο τομέας των delivery, ενώ παρέχονται και ειδικές ρυθμίσεις για τη δυνατότητα τηλεργασίας για συγκεκριμένους εργαζόμενου

Καύσωνας: Τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

Μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου καιρού για τον καύσωνα, το υπουργείο Εργασίας απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους εργοδότες να εφαρμόσουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση της απασχόλησης ή/και την παύση εργασιών κατά τις ώρες αιχμής (12:00 – 17:00), όπου αυτό είναι αναγκαίο, για την αποφυγή της θερμικής καταπόνησης.

Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους

Όσον αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται κυρίως στην Αττική, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία, όπου αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα 12:00 – 17:00, τις ημέρες Τρίτη 11 Ιουνίου, Τετάρτη 12 Ιουνίου και Πέμπτη 13 Ιουνίου. Αυτά περιλαμβάνουν χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, και διανομή προϊόντων με δίτροχο όχημα (delivery), όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40°C.

Ειδικές προβλέψεις για ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Για εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, η υποχρέωση παύσης εργασιών ισχύει για θερμοκρασίες άνω των 38°C.

Τι θα ισχύσει για τα delivery

Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής, μπορεί να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα (takeaway), καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης διανομής με οχήματα ιδιωτικής χρήσης (όχι δίκυκλα), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κλιματισμό.

Εξαιρέσεις από την παύση εργασιών

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της Υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των λοιπών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων της εγκυκλίου 34666/03.06.2024.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας διάταξης, επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Διευκολύνσεις για τους εργαζόμενους

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων στις περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες (Αττική, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Θεσσαλία), οι εργοδότες μπορούν να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Είναι κρίσιμο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων εν μέσω των αυξανόμενων θερμοκρασιών. Η συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων είναι το κλειδί για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις του καύσωνα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Περιφέρεια Κρήτης: Κλειστά τα φαράγγια Τετάρτη με Παρασκευή

Απαγόρευση δυνατότητας πρόσβασης στα φαράγγια και λοιπές επικίνδυνες διαδρομές προς αποφυγή της έκθεσης των περιπατητών σε κίνδυνο ζωής. Όλα τα φαράγγια πρέπει να παραμείνουν κλειστά Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή.

Κλιματιζόμενοι χώροι στην Περιφέρεια Αττικής

Θέση σε λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων και έγγραφη ενημέρωση όλων των συναρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων ως προς τον επερχόμενο καύσωνα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την εγκύκλιο 34666/6.6.2024 (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6) παρέχει οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή/και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου, σωματικής εργασίας και προστατευτικού ρουχισμού

Ιδιαίτερη επιβάρυνση παρατηρείται:

στις υπαίθριες εργασίες (π.χ. σε οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα),

στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.ά.) και ιδίως

στις χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).

Κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων

Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για τον καύσωνα

Μεταξύ άλλων, στον ιδιωτικό τομέα, στις υποχρεώσεις των εργοδοτών συμπεριλαμβάνεται και η διαμόρφωση χώρου με κλιματισμό.

Διαλείμματα: Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Προγραμματισμός εργασιών: Εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακής αιχμής.

Μείωση ή παύση της απασχόλησης: Μείωση ή παύση εργασιών σε θερμικά επιβαρυμένους χώρους, όπως μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγεία κ.λπ.

Διαμόρφωση χώρων διαλείμματος: Δημιουργία κατάλληλων χώρων διαλείμματος εξοπλισμένων με σύστημα κλιματισμού, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ακολουθήστε τη mixanitouxronou.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις σημαντικότερες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στη mixanitouxronou.gr

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Παρακαλούμε σχολιάζετε κόσμια. Υβριστικά σχόλια δεν θα γίνονται αποδεκτά

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

mixanitouxronou.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Χρίστος Βασιλόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Δημήτρης Πετρόπουλος

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: Δ. Πετρόπουλος - Χ. Βασιλόπουλος Ο.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Δ. Πετρόπουλος - Χ. Βασιλόπουλος

Έδρα - Γραφεία: Σόλωνος 85, ΑΘΗΝΑ 10679

ΑΦΜ: 800991040, ΔΟΥ: Α' Αθηνών

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2103647909

close menu

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.