Ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τις 10 εντολές χαραγμένες σε πλάκες. Αυτός ανέλαβε να τις παραδώσει, όχι μόνο στον λαό του Ισραήλ, αλλά στο σύνολο της ανθρωπότητας.

Αλήθεια, σήμερα ποιες εντολές τηρούμε;

1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου. Ουκ έσονται σοι θεοί έτεροι πλην εμού.

Παρά την εντολή, σήμερα υπάρχουν καταγεγραμμένες επισήμως 4.300 θρησκείες, δόγματα, θρησκευτικές οργανώσεις, χωρίς να υπολογίζονται αυτές που χάθηκαν στην αρχαιότητα, ή αυτές που δεν επιβίωσαν έπειτα από πολέμους.

2. Ου ποιήσεις σ’ εαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τώ ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.

Με απλά λόγια ο καλός Θεός ζήτησε να μην λατρεύονται άλλα είδωλα ή θεοί στη γη. Στο πέρασμα των χρόνων, η εντολή δεν τηρήθηκε, καθώς εκτός της ειδωλολατρίας σε διάφορες εκδοχές, είτε το χρήμα είτε η δύναμη μετατράπηκαν σε θεούς, που πάντοτε όριζαν τις τύχες των ανθρώπων.

3. Ου λήψεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
«Για όνομα του Θεού!» τι εντολή είναι αυτή;

4. Μνήσθητι την ημέρα του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.

Σε απλά ελληνικά έξι μέρες εργασία και την έβδομη αργία και προσευχή. Δηλαδή να’ χαμε να λέγαμε…

5. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης.

Από τις εντολές που τουλάχιστον στη χώρα μας κατά κανόνα τηρείται.

6. Ου φονεύσεις.

Μάλλον πρόκειται για μια από τις εντολές που είναι σαν να μη δόθηκαν στον άνθρωπο ποτέ.

7. Ου μοιχεύσεις.

…αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις.

8. Ου κλέψεις.

Και πως θα ζήσω;

9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.

Εντολή που τηρείται πιστά στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, στη δικηγορία, στη διαφήμιση, στη ζωή γενικά.

10. Ουκ επιθυμήσεις όσα τω πλησίον σου εστί.

Όποιος ισχυριστεί ότι τηρεί την εντολή νούμερο δέκα έχει ήδη καταπατήσει την εντολή νούμερο εννιά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here