Επίδομα ακρίβειας. Την Μ. Τρίτη η καταβολή των 200 ευρώ. Μείωση ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα εξετάζει η κυβέρνηση

Επίδομα ακρίβειας. Την Μ. Τρίτη η καταβολή των 200 ευρώ. Μείωση ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα εξετάζει η κυβέρνηση

Επίδομα ακρίβειας. Την Μ. Τρίτη η καταβολή των 200 ευρώ. Μείωση ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα εξετάζει η κυβέρνηση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος προκειμένου το «επίδομα ακρίβειας» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Χθες το βράδυ μάλιστα κατατέθηκε με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και η σχετική τροπολογία που ρυθμίζει τα ζητήματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όπως έχει γίνει γνωστό το λεγόμενο «επίδομα ακρίβειας» το οποίο θα πιστωθεί σε 5+1 κατηγορίες πολιτών αναμένεται να καταβληθεί πριν από το Πάσχα και όλα δείχνουν πως η ημέρα αυτή θα είναι η Μεγάλη Τρίτη.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ενημερώνει το υπ. Εργασίας με ανακοίνωσή του το αργότερο μέχρι τις 21 Απριλίου το επίδομα θα πιστωθεί στους δικαιούχους.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβουν ευάλωτοι συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δικαιούχοι επιδόματος παιδιού, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 200 ευρώ που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσαν οι αρμόδιοι υπουργοί.

«Επίδομα ακρίβειας»: Τι προβλέπει η τροπολογία

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, το συνολικό ύψος της παρέμβασης εκτιμάται σε 324 εκατ. ευρώ και αφορά σε 1,7 εκατ. δικαιούχους. Με τα μέτρα ενίσχυσης ωφελούνται περίπου 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, με περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια μέλη, προκειμένου αυτά να καλύψουν μέρος των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας.

Α. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ που θα δοθεί σε 677.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχους έως τις 21 Απριλίου 2022 (με το κόστος του μέτρου να υπολογίζεται στα 135 εκατ. ευρώ) προβλέπεται ότι:

Δυνητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι κατά το Μάρτιο 2022 έλαβαν:

α) Οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου

β) Προσυνταξιοδοτική παροχή

γ) Αναπηρικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ)

δ) Καταλαμβάνονται επίσης και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ.)

2. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι θα εξεταστεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

-Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ.

-Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ.

-Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους 2020), δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

-Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.

3. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι -όπως προαναφέρθηκε- 200 ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων μελών αυτού. Σε περίπτωση που και οι δυο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δυο δικαιούχους.

4. Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρέη του συνταξιούχου.

5. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ο e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ θα αποστείλουν στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του συνόλου των δυνητικών δικαιούχων, ώστε να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ και να βεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Η ΑΑΔΕ θα παράξει το αρχείο με τους τελικούς δικαιούχους, το οποίο θα αποσταλεί στον e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ που θα προβούν στην καταβολή.

Β. Όσον αφορά στην χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους 167.000 περίπου δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, προβλέπεται ότι για τον Απρίλιο οι προνοιακές παροχές σε χρήμα προσαυξάνονται κατά 200 ευρώ. Η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ το αργότερο έως τις 21 Απριλίου. Θα προηγηθεί δηλαδή της τακτικής καταβολής της μηνιαίας προνοιακής παροχής που θα λάβει χώρα στις 30 Απριλίου. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 33,4 εκατ. ευρώ.

Προβλέπεται επίσης ότι η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται προσαυξημένα κατά 200 ευρώ στους 35.000 περίπου δικαιούχους. Και σε αυτή την περίπτωση η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ, έως τις 21 Απριλίου. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 7 εκατ. ευρώ

Διευκρινίζεται ότι αν ένας χαμηλοσυνταξιούχος του ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα δικαιούχος αναπηρικού ή άλλου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ , θα λάβει μόνο την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.

Γ. Με στόχο τη στήριξη των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δηλαδή των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, τον Απρίλιο θα χορηγηθεί διπλή δόση στους περίπου 240.000 δικαιούχους του. Η επιπλέον δόση θα καταβληθεί άπαξ, και θα προηγηθεί της τακτικής που θα καταβληθεί στις 30 Απριλίου. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 50,9 εκατ. ευρώ.

Δ. Προβλέπεται επίσης η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τον Απρίλιο των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

Ε. Τέλος, με το άρθρο 3 της τροπολογίας ρυθμίζεται η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή κατά τον Ιανουάριο 2022, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα εξετάζει η κυβέρνηση -Σε ποια προϊόντα θα εφαρμοστεί

Η σχετική συζήτηση έχει ενταθεί το τελευταίο δεκαήμερο χωρίς όμως να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο έχουν κάνει υπολογισμούς για το κόστος ενός τέτοιου μέτρου το οποίο είναι σημαντικό, όμως, δεν αποκλείεται να τεθεί σε εφαρμογή αν κριθεί ότι οι τιμές ξεφεύγουν.

Σε ποια τρόφιμα θα μειωθεί ο ΦΠΑ

Στο θέμα αναφέρθηκε χθες ο πρωθυπουργός μιλώντας στο forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου σημειώνοντας ότι «είναι πάντα ένα μέτρο το οποίο μπορεί να υπάρχει στη φαρέτρα μας». Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τροφίμων στα οποία θα μειωθεί ο ΦΠΑ, εφόσον δοθεί το πράσινο φως, είναι το ψωμί, το γάλα και το κρέας. Στην ουσία πρόκειται για τα βασικά είδη που διατροφής και στα οποία ήδη οι τιμές έχουν ανοδική τάση με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ψωμί με την τιμή της φρατζόλας να έχει εκτιναχθεί σε λίγες ημέρες κατά 20%.

Τι προβληματίζει την κυβέρνηση για τη μείωση του ΦΠΑ

Προβληματισμό για την υλοποίηση του μέτρου μείωσης του ΦΠΑ από το 13% στο 6% σε βασικά αγαθά, πέραν του δημοσιονομικού κόστους, προκαλεί η δυνατότητα να περάσουν οι μειώσεις στο καλάθι της νοικοκυράς και να μην καταλήξει «στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων», όπως είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης. «Θα πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι οποιαδήποτε οριζόντια παρέμβαση περνάει τελικά στην τελική τιμή», τόνισε «διότι αυτό μας ενδιαφέρει, να μειωθούν οι τιμές, να συγκρατηθεί η αύξηση των τιμών. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο».

Συνεργάτες του πρωθυπουργού χαρακτηρίζουν το μέτρο ως ύστατη λύση στο ράλι τιμών, όμως, άλλα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα μια τέτοια κίνηση θα καταστεί μονόδρομος. Τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών δείχνουν ότι η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τις αυξήσεις των πρώτων υλών και θα χρειαστεί μια κυβερνητική πρωτοβουλία που θα συγκρατήσει το κόστος για τους καταναλωτές.

Η εκτίμηση για επιπλέον ενίσχυση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα περίπου 4 δισ. ευρώ για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όμως η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα χρειαστούν νέες παρεμβάσεις, ειδικά από την στιγμή που κανείς δεν γνωρίζει την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως έχει γράψει το iefimerida.gr η απόφαση του πρωθυπουργού είναι να μην εξαντληθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά, να κρατηθούν εφεδρείες για νέα μέτρα εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις.

Ακολουθήστε τη mixanitouxronou.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις σημαντικότερες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στη mixanitouxronou.gr

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Παρακαλούμε σχολιάζετε κόσμια. Υβριστικά σχόλια δεν θα γίνονται αποδεκτά

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

close menu